GDPR: strašák nebo pomocník?

Znáte to, každý to máme jinak. Někdo na sebe „vyklopí“ při první příležitosti spoustu důvěrných informací, jiný si své soukromí více hlídá. Není to jen o tom, co na sebe řekneme sousedům, při čekání na autobus nebo na úřadě. Jde především o to, jak se chováme, když sedneme k počítači. Pokud vím, že je kadeřnice tak trochu drbna, dám si pozor, ale při práci s počítačem už tolik ostražití nejsme. A těch informací, které pak o nás můžou ve virtuálním světě plout, je spousta.EU chrání naše data
Naštěstí jsou tu ale vyšší orgány, které na naše soukromí myslí mnohdy víc než my sami. Evropská unie vytvořila GDPR (General Data Protection Regulation), právní normu, která posiluje práva občanů při ochraně jejich osobních údajů, a to v celé Unii stejně. Zároveň ukládá nové povinnosti správcům a zpracovatelům těchto údajů. Bez nutnosti zapracování do místních zákonů začne tato norma platit od 25. 5. 2018.


Je to logické, vždyť můžeme cestovat i pracovat kdekoliv v Unii, nakupujeme v zahraničních e-shopech, o Facebooku ani nemluvě. Nařízení budou muset dodržovat i firmy ze zemí mimo EU, které působí na evropském trhu.

Pojďme se tedy podívat na některé situace, kde a jak může GDPR zasáhnout do našeho života.

Co se změní u nás v bance?
Stejně jako dřív bude moci banka i bez vašeho souhlasu zpracovávat osobní údaje (nutné např. k prověření úvěruschopnosti v registrech, pro uzavření a plnění smlouvy, poskytování platebních služeb a úvěru, zasílání výpisů z účtu atd.). K ostatnímu potřebujeme váš souhlas, který můžete udělit třeba zaškrtnutím políčka na smlouvě nebo ve webové aplikaci.

K řadě jiných věcí budeme potřebovat váš souhlas. Tady je pár příkladů:

• pro zasílání individualizované reklamy elektronickou cestou, včetně nabídek našich obchodních partnerů,
• pro dotaz na výši příjmu u zaměstnavatele,
• pro sdílení údajů mezi uživateli Pozitivního registru SOLUS.


Pokud nám souhlas, který usnadní například ověření vašich příjmů a výdajů při žádosti o úvěr, nedáte, nepřijdete o možnost úvěr dostat. Když ale nebudeme moci dostatečně prověřit vaši úvěruschopnost, může to naše rozhodování do jisté míry ovlivnit.
GDPR zvýší už tak přísnou úpravu citlivých údajů, z nichž je možné zjistit o člověku informace týkající se přímo jeho osobnosti, třeba rasový či etnický původ, zdravotní stav a další podobné údaje, u kterých je vyšší nebezpečí zneužití.


Banka takové údaje nezpracovává, s jedinou výjimkou, a to pokud budete chtít podepsat smlouvu biometricky, tzn. podpisem na malý tablet (SignPad) a dostat dokumentaci v elektronické podobě. Doma pak nebudete mít svazek listin, ale musíte nám dát souhlas k uchování svého biometrického podpisu. V případě, že vám tato forma nevyhovuje, zařídíme to jako dřív – papírovou smlouvou a ostatní dokumentací.

Můžete si být jisti, že vaše údaje chráníme tak jako svůj vlastní majetek. Za žádnými obchodními účely je neprodáváme a nesdílíme mimo naši skupinu. Není však vyloučeno, že pokud využijete nabídky našich produktů a služeb prostřednictvím našich pečlivě vybraných partnerů, může s vaším vědomím docházet k přenosu údajů.

Veškeré podrobné informace na téma „GDPR a my“ najdete na www.hellobank.cz v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů a o ochraně bankovního tajemství“.

Co se změní na internetu?
Pokud budete kamkoli vyplňovat své údaje, měli byste zde najít také kolonku s jasně formulovaným souhlasem se zpracováním osobních údajů. Nově také budete do tří dnů informováni v případě, že se k datům někdo neoprávněně dostane. Budete mít také možnost (nejen na internetu) požádat o zaslání svých údajů, abyste je mohli použít jinde. To jsou jen některé z novinek, které přináší GDPR do prostředí internetu.Používáte věrnostní karty?
Brzy možná dostanete e-maily nebo dopisy od firem, jejichž věrnostní karty používáte, s informacemi, které o vás zpracovávají. Je možné, že vás znovu požádají o upřesněný souhlas. Už nepůjde, aby byl souhlas „přibalen“ k obchodním podmínkám nebo k němu byl propašován i souhlas s předáním vašich údajů třetí straně. Podle informací z tisku už některé firmy dokonce věrnostní programy ruší, protože by pro ně bylo příliš složité získat ty „správné“ souhlasy.

Zapomeňte na mě
Jedním z nejvýraznějších nových práv, které GDPR přináší, je právo být zapomenut. Když už firma nepotřebuje vaše údaje, můžete požádat o jejich odstranění. Nebude to ale možné u dat, která firma musí ze zákona po nějakou dobu uchovávat. V případech, kdy jejich odstranění není možné, můžete požádat o omezení zpracování údajů.

Co nového ve zdravotnictví?
Pro ochranu citlivých dat pacientů musí zdravotnické zařízení přijmout bezpečnostní opatření. Je to třeba šifrování při elektronické komunikaci, které údaje ochrání před neautorizovaným přístupem. Do zdravotnické dokumentace konkrétního pacienta můžou nahlížet pouze ošetřující lékaři. Nikdo jiný k tomu právo nemá. Zneužití by měl zamezit například logovací systém, který zaznamená, kdo vstupoval do elektronického systému zdravotnické dokumentace pacienta.

Co vaše děti a škola?
Nově bude škola potřebovat souhlas zákonného zástupce například pro:

• evidenci jiných osob než zákonných zástupců, které můžou vyzvedávat menší děti ze školy nebo družiny,
• údaje pro různé soutěže, olympiády a údaje předávané cestovní kanceláři nebo pojišťovně při lyžařském výcviku či výletu.

Pokud jde o fotografie, škola smí bez souhlasu zveřejňovat na webových stránkách hromadné ilustrativní fotky z různých akcí, ale pro zveřejnění fotografií jednotlivých dětí už souhlas rodičů potřebuje. Oproti různým „zaručeným zprávám“ vysvětlilo ministerstvo školství, že i nadále můžou učitelé známkovat děti před ostatními žáky. Také jmenovky na skříňkách v šatně můžou být označené tak, aby si tu svou dítě poznalo.

Jak vidíte, GDPR přinese starosti hlavně firmám, které si s ochranou osobních údajů svých klientů doposud zrovna těžkou hlavu nedělaly (k těm naše banka nepatří). My ostatní budeme mít větší jistotu, že naše osobní a citlivé údaje, které jsou v dnešním digitálním světě čím dál zranitelnější, budou přece jen lépe chráněny.


Úroveň

 • Hello bank!
 • Odznak
 • Odznak

žádná odpověď

zatím nikdo neodpověděl, buďte první!

Odpovědět

  • :D
  • :?
  • :cool:
  • :S
  • :(
  • :@
  • :$
  • :8
  • :)
  • :P
  • ;)